top of page

Group

Public·7 members
Troy Bruno
Troy Bruno

Anexe Raport Cercetare Economie SocialaPentru a sustine raportul/proiectul de cercerare, doctorandul trebuie sa depuna la Secretariatul Şcolii Doctorale cererea de sustinere a referatului, avizată de conducatorul de doctorat, cu cel putin 10 zile înainte de susţinerea acestuia. O data cu depunerea cererii doctorandul va depune si raportul cercetare pe CD, în format WORD. Cererea pentru raportul de cercetare se poate descarca de aici deschide
Anexe Raport cercetare economie socialaÎn vederea susţinerii raportului de cercetare, doctorandul va completa Cererea tip. Cererea completată este înmânată conducătorului de doctorat, care nominalizează şi înscrie pe cerere membrii Comisiei de îndrumare a raportului. Cererea astfel completată este supusă avizului conducătorului de doctorat şi aprobării directorului Şcolii doctorale şi a directorului CSUD şi este depusă cu minimum 10 zile înainte de susţinerea în cadrul comisiei de îndrumare a raportului, după ce raportul de cercetare a fost depus şi membrilor comisiei de către doctorand/conducătorul de doctorat.


Concluzii şi direcţii de cercetare viitoare - concluziile şi direcţiile viitoare de cercetare trebuie să facă referire la gradul de susţinere a contribuţiilor din raport şi generarea de valoare adăugată;


Anexe - anexele reprezintă un element opţional, dependent de conţinutul raportului de cercetare ştiinţifică, prin care se dezvoltă sau se susţin anumite idei, de regulă prin date cifrice. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page